Xi măng

Sử dụng tấm xi măng Cemboard làm sàn , tường , trần cho nhà siêu nhẹ